Para ENTRAR escoge un idioma: CATALÀ | CASTELLANO | ENGLISH

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

¡Novedad mundial en Bienestar Laboral: VITAWORK E3!

vitawork
e3_titol
Programes de desenvolupament personal, d'equip i organitzacional; a través de l'esport, l'empresa i l'educació.
e3_titulo
Programas de desarrollo personal, de equipo y organizacional; a través del deporte, la empresa y la educación.
e3_tittle
Personal development programs, team and organizational level; through sport, business and education.
sinergiatitol
DEFINICIÓ
(Del grec συνεργία, «cooperació») és el resultat de l'acció conjunta de dues o més causes, però caracteritzat per tenir un efecte superior al que resulta de la simple suma de les dites causes.
sinergiatitol
DEFINICIÓN
(Del griego συνεργία, «cooperación») es el resultado de la acción conjunta de dos o más causas, pero caracterizado por tener un efecto superior al que resulta de la simple suma de las dichas causas.
synergytitol
DEFINITION
(Greek συνεργία, 'partnership') is the result of joint action of two or more causes, but characterized by having a greater effect than that resulting from the sum of these causes.